Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Historie V.Z.O.D.

Historie HSV – “Veredeling Zij Ons Doel” te Assendelft.


Het was in jaargang 1920 dat er een groepje mannen -bekenden en vrienden van elkaar- na heel wat heen en weer gepraat, besloten om een visclub op te richten. Deze mensen waren Cor van Ham, Jan Aafjes, Bas Hos, Maarten Jak, Koos Kwantes, Bram Noe Az. Jan Ooms, Jan v.t. Veer, Wz. Cees Veenis en Jaap Wilderom. Er waren twee heren bereid gevonden om de statuten en een oprichtingsvergadering te beleggen. Zo werd dan op 20 juli 1920 “V.Z.O.D” opgericht.

Een van de oprichters de heer J. Aafjes.


Er was eerst heel wat afgepraat over de naam die de vereniging moest dragen, de volgende opties werden besproken”het dronken dobbertje” of “het jenevertje”. Echter was het Dhr. Jb. Kwantes die zei, Het wordt een vereniging van nette mensen, dus ook een nette naam. Aan een achtenswaardige man werd advies gevraagd, en wel Dhr. Meiboer in leven veldwachter in Assendelft. Hij kwam met het voorstel “V.Z.O.D” of wel Veredeling Zij Ons Doel. Je moest toch wel een eerbiedwaardige man zijn om dat te bedenken. Achttien heren meldden zich aan als lid, en de contributie werd vast gesteld op 1 gulden per jaar te betalen in 2 termijnen. Een jaar later bestond de vereniging uit 26 leden. De eerste wedstrijd was vast gesteld op zondag 3 juli 1921, dit was een open wedstrijd waaraan dus tegen een kleine vergoeding iedereen mee kon doen. Ook in dat jaar werden er vissen uitgezet waaronder 2200 karpertjes bij watergemaal de David. Bij Nauerna gingen er 12 emmers met scholletjes te water, waarbij de voorzitter Kwantes de woorden sprak: ik hoop dat deze aanplant maar goed en snel moge groeien.
Jaargang 2006-06-26 spreken wij nu van een overschot aan karpers, dus de woorden “goed en snel moge groeien” heeft zo zijn vruchten afgeworpen. Wat betreft de karperstand, scholletjes komen in onze zoete/brakke wateren niet nauwelijks meer voor. Ook waren de leden bijzonder tevreden, daar er een vaandel was aangeschaft. Het vaandel is nog steeds in ons bezit en hangt nu in het historisch genootschap van Assendelft.


            

               
Het eerste bestuur van hsv. V.Z.O.D. v.l.n.r. Gerrit Aafjes, Daan Ollebek, Cor Steijn, Joost Aafjes en Klaas Bleeker.

In 1937 heeft V.Z.O.D. zich aangesloten bij de algemene hengelaarsbond. Door de crisis moet ook V.Z.O.D. steeds meer bezuinigen en dat doen ze ook door de jaarlijkse kampioensprijs -een gouden baarsje- te vervangen door een zilveren. De oorlogsjaren sukkelden voorbij met weinig activiteiten, dit kwam door het verbod van samenscholingen van meerdere personen. En de mensen hadden wel wat anders aan hun hoofd. Toch werd er gevist. In 1943 werd de eerste dames wedstrijd gehouden. In 1945 is de bevrijding en het 25 jarige bestaan van V.Z.O.D. In jaargang 1956 werd van Mw. A. de Boer een stuk land aan de Braak gekocht voor de som van f 200,- Door het beste viswater groeide het ledental gestaag tot 306 leden. Tussentijds is het baar onderdeel "T.O.P"( tot ons plezier) opgericht. Zij vissen nog steeds in de zomermaanden hun baarswedstrijden. In een vergadering kwam toen aan de orde, dat een heer het niet mee viel om aan aas te komen, daarom werd er iemand aangesteld als 1e wormenzoeker.
Jaargang 1980 wordt het 60 jarige bestaan gevierd, het ledental was dit jaar ruim 700, en financieel werd het jaar met een batig saldo afgesloten. In 1989 heeft een totale bestuurswisseling plaats gevonden, die weer een aantal nieuwe activiteiten in het leven stelden. Waaronder het wedstrijdvissen en het huidige visblad “Visserslatijn’ Ook het instrueren van schoolkinderen en een middagje vissen onder begeleiding van V.Z.O.D kreeg de volle aandacht. 
Met een toenemende jeugdafdeling, die zowel in Assendelft Zuid als in Saendelft hun wedstrijden vist onder toenemende belangstelling van vele ouders. Dat het goed gaat met de jeugd is wel duidelijk in 2012 waren er twee jeugdleden geselecteerd voor de nationale selectie. Een bestuur dat is uitgebreid, en voor de commissies zijn er nu nog enkele facatures Medio juli 2006 draait er een website, en medio 2013 helemaal ge-up dated een site die in eigen beheer is, zodat onze webbeheerster die zelfstandig kan updaten. Zoals u kunt zien, hebben we die gemaakt zodat er voor iedere visser/ster informatie is.

                        

Aanmelding van een nieuw lid!

Controle bij het viswater.

pootvis uitzetten 1947

1927 door V.Z.O.D. georganiseerde jeugdwedstrijdVoorste rij:
1. Hogestein 2. Dirk van der Laan 3. Arend de Boer 4. Cor Steijn 5. Freek Bak? 6. Gerrit Crok 7. Roelsema? 

Achterste rij:
1. Piet van ‘t Veer 2...........  3........... 4. Gerrit Aafjes 5. Tames Houwertjes  6...........

Wie er ook op staan is Arie Krom en Kees blank maar waar zij staan, misschien dat u het weet??
Graag door geven aan ons secretariaat zodat het lijstje volledig genoemd kan worden, waarvoor onze dank.
Jeugdlid VZOD: Thom Aafjes Nederlands kampioen 2010 witvissen.
Tot nu toe de meest succes volle jeugd lid van V.Z.O.D, Thom Aafjes In 2010 Nederlands kampioen witvissen bij de jeugd.
Terug kijkend op een mooie staat van dienst; heeft drie keer meegedaan aan de Wereldkampioenschappen twee keer in Italie
en een keer in Servie en mocht mee als reserve naar Slovenie. Ook kleinere interlands heeft Thom mee gevist oa. met de Meerlanden
in Luxemburg, Duitsland, Belgie en Nederland, clubkampioen was hij maar liefst zeven keer. 


Met dank aan het Zaans archief.Vissen in de dorpsslootViswedstrijd aan de Genie weg.