Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Wedstrijdhouden

Organiseren van viswedstrijden in VZOD wateren

Om het wedstrijdvissen op VZOD wateren in goede banen te kunnen leiden, heeft het bestuur van VZOD besloten algemene voorwaarden op te stellen voor het aanvragen en organiseren van wedstrijden op haar wateren.

1. Het houden van viswedstrijden in wateren waarvan hengelsportvereniging VZOD huurder of houder is van
het visrecht, is uitsluitend toegestaan nadat tijdig toestemming is verkregen van het VZOD bestuur.
2. Een aanvraag dient minimaal 14 dagen van tevoren schriftelijk te zijn ingediend bij het secretariaat van
hengelsport vereniging VZOD.
3. In de aanvraag dient te worden vermeld:

de organiserende organisatie
de locatie waar de wedstrijd zal worden gehouden
datum en tijdstip en aantal deelnemende personen
de verantwoordelijke persoon (naam, adres, woonplaats en telefoonnummer)
de te vangen vissoort(en), de techniek en aassoort (en).
hengelvangst registratie.


Voorwaarden voor het verlenen van toestemming

a) toestemming zal niet worden verleend als er op de bewuste dag en/of tijdstip reeds toestemming is
verleend voor het houden van een viswedstrijd of andere activiteit van VZOD (of andere vereniging
of organisatie);

b) rally vissen, onder welke benaming dan ook, is streng verboden;

c) nachtvissen zonder vergunning van VZOD is niet toegestaan; Idem met een derde hengel.

d) deelnemers dienen te zijn voorzien van de benodigde vergunningen;

e) de bepalingen in de visserijwet zijn van toepassing;

f) de in de aanvraag verantwoordelijke persoon dient bij de wedstrijd aanwezig en aanspreekbaar te
zijn;

g) wedstrijdvissen is evenals in andere takken van sport sterk bepalend voor de beeldvorming van
een activiteit. Het VZOD bestuur gaat er vanuit dat de verantwoordelijke persoon erop toeziet dat
de wedstrijd ordelijk verloopt, deelnemers diervriendelijk omgaan met de vangsten en dat eventuele
rommel bij het verlaten van de visplek wordt opgeruimd;

h) indien HSV VZOD in geval van schade, ontstaan voorafgaand, tijdens of na afloop van de wedstrijd,
aansprakelijk wordt gesteld, zal deze schade worden verhaald op de organiserende verantwoordelijken
van de viswedstrijd;

j) De aanvrager wordt schriftelijk in kennis gesteld van het al dan niet toekennen van de aangevraagde
wedstrijd. De schriftelijke toestemming dient tijdens de wedstrijd aanwezig te zijn en op eerste
vordering aan een bevoegde controleur of VZOD bestuurslid te worden getoond.

Vergoedingen regeling

Wedstrijden door bij de federatie noordwest Nederland aangesloten verenigingen voor eigen leden en wedstrijden meetellend voor officiële kampioenschappen.

€ 0,--

Wedstrijden door bij een andere federatie aangesloten verenigingen voor eigen leden.

€ 25,--

Open wedstrijden door bij de federatie aangesloten verenigingen

€ 10,-- per wedstrijdvisser die niet in bezit is van een vispas

(Open) wedstrijden door niet-aangesloten verenigingen of derden

€ 10,-- per wedstrijdvisser

Opnieuw vastgesteld door het bestuur van hsv VZOD te Assendelft, januari 2014.