Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Privacy verklaring V.Z.O.D. te Assendelft

Hengelsport Veredeling Zij Ons Doel Assendelft – Privacy verklaring

Hengelsportvereniging V.Z.O.D is gevestigd te Assendelft en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 40617368.
Deze privacyverklaring omschrijft in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG welke persoonsgegevens hengelsportvereniging V.Z.O.D. verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

1. Gebruik van persoonsgegevens

1.1 Hengelsportvereniging V.Z.O.D. verwerkt (mogelijk) hierna genoemde persoonsgegevens van u indien u: 
a. zich inschrijft als lid van hengelsportvereniging V.Z.O.D. 
b. een product of dienst afneemt bij hengelsportvereniging V.Z.O.D. (zoals een nieuwsblad, nieuwsbrieven, een bestelling doet of deelneemt aan cursussen, wedstrijden of evenementen e.d.)
c. contact met ons opneemt via e-mail, een contactformulier op websites, telefonisch e.d..

1.2 Hengelsportvereniging V.Z.O.D. verzamelt (mogelijk) de volgende (persoons) gegevens:
a. voorletters en naam;
b. geboortedatum;
c. adres;
d. e-mailadres;
e. telefoonnummer;
f. leeftijd;
g. geslacht;
h. rekeningnummer(s);
i. het lidmaatschap nummer (s) van een hengelsportvereniging;
j. en voorts mogelijk relevante sportvisserij gegevens (zoals vrijwilligersfunctie(s) binnen de hengelsport organisaties, afgenomen producten en diensten, hengelsport voorkeuren, hengelsport resultaten e.d.);
k. browser cookies.

1.3 Hengelsportvereniging V.Z.O.D.  kan deze gegevens gebruiken om:
• het verstrekken van de gepersonaliseerde visdocumenten;
• beleidsinformatie (beleidsformulering en optimalisering dienstverlening);
• voorlichting (informatievoorziening);
• onderzoek (ontwikkeling in de hengelsport;
• handhaving.

2. Informatie - Wijziging - Bezwaar - U kunt contact opnemen met hengelsportvereniging V.Z.O.D.  via telefoonnummer 06- 406 503 95 of per e- mail: peter.v.d.outenaar@gmail.com secretaris of via de voorzitter Ruud Aafjes telefoonnummer 06 50620294 of per e- mail ruudaafjes1959@gmail.com
(a) meer informatie wenst over de wijze waarop hengelsportvereniging V.Z.O.D.  persoonsgegevens verwerkt;
(b) vragen heeft naar aanleiding van deze privacyverklaring;
(c) inzage wilt krijgen in de persoonsgegevens die hengelsportvereniging V.Z.O.D. met betrekking tot u verwerkt;
(d) bezwaar wilt indienen tegen het gebruik van uw gegevens door hengelsportvereniging V.Z.O.D.

3. Beveiliging van uw gegevens

3.1 Hengelsportvereniging V.Z.O.D, zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is.

3.2 Hengelsportvereniging V.Z.O.D. treft adequate technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen.

4. Derden

4.1 Hengelsportvereniging V.Z.O.D. kan uw gegevens aan de volgende derden verstrekken:
• aangesloten hengelsportfederaties, specialisten organisaties en andere hengelsportverenigingen waarvan u lid bent;
• NOC*NSF waarvan hengelsportvereniging V.Z.O.D. lid is;
• verwerkers van hengelsportvereniging V.Z.O.D. waaronder Sportvisserij Nederland (ledenadministratie) voor de uitvoering van de dienstverlening;
• personen en instanties die zich bezighouden met de controle en handhaving van de Visserijwet 1963 en daarop gebaseerde regelgeving.

4.2 Hengelsportvereniging V.Z.O.D. verstrekt uw gegevens niet aan andere derden dan genoemd in artikel 4.1. tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of hengelsportvereniging V.Z.O.D.daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

5. Wijzigingen Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden u daarom aan om deze regelmatig te raadplegen.

Assendelft 10 augustus 2018